Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Uwaga!
poniedziałek 28 marca 2022r.

Autor Robert Bijas posiada zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego oraz zezwolenie wydane przez RDOŚ w Lublinie. 

Dokumenty do wglądu na żądanie służb u Pana Roberta Bijasa.