Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Inwentaryzacje przyrodnicze, badania siedlisk przyrodniczych

Zajmuję się inwentaryzacją przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem nietoperzy, ptaków oraz drobnych ssaków. Zakres prac to termomodernizacja budynków i modernizacja zbiorników wodnych. Ściśle współpracuję z wykładowcami uniwersytetów przyrodniczych w Polsce.
Dysponuję niezbędną wiedzą i sprzętem także do fotografii nocnej np. nietoperzy. Nagrywam głosy nietoperzy oraz wyszukuję ich kolonii w szczelinach
i strychach budynków. Mam kilkunastoletnie doświadczenie w tropieniu oraz fotografowaniu dzikich zwierząt.
Fotografie oraz notatki mojego autorstwa były wykorzystywane w wielu publikacjach drukowanych i w wersji elektronicznej między innymi Atlas ssaków Polski PAN wersja internetowa, jestem autorem książki „Ptaki i ssaki Roztocza”, fotografie były zamieszczone w albumach okolicznościowych Lasów Państwowych.
Posiadam niezbędne dokumenty zezwalające na fotografowanie dzikich zwierząt. Współpracuję i jestem członkiem w Lubelskim Towarzystwie Ornitologicznym, jestem członkiem Związku Polskich Fotografów Przyrody Okręg Roztoczańsko Podkarpacki.
Pracuję na umowę zlecenie lub umowę o dzieło co czyni mnie bardziej konkurencyjnym na tym rynku pracy. Swoją pracę traktuję poważnie i wykonuję ją terminowo, świadczą o tym załączone dokumenty z wykonanych prac oraz zadowolenie zleceniodawcy.
Nawiązanie współpracy z Państwem byłoby dla mnie zaszczytem, i korzyścią dla obu stron.