Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Żaba trawna (Rana temporaria)
Gniewosz plamisty, miedzianka (Coronella austriaca)
Gniewosz plamisty, miedzianka (Coronella austriaca)
Gniewosz plamisty, miedzianka (Coronella austriaca)
Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
Padalec zwyczajny (Anguis fragilis)
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
Rak szlachetny, rak rzeczny, szerokoszczypcowy, szewc (Astacus astacus)
Żmija zygzakowata (Vipera berus)
Żmija zygzakowata (Vipera berus)