Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Obuwik pospolity