Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Zębiełek białawy (Crocidura leucodon)
Zębiełek białawy Crocidura leucodon
Zębiełek białawy Crocidura leucodon
Nornica ruda (Myodes glareolus)
Nornica ruda (Myodes glareolus)
Suseł perełkowany Spermophilus suslicus
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)