Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Zimorodek
Pliszka górska
Czapla biała
Żołna_Merops apiaster
Krętogłów_Jynx torquilla
Fotografia przyrodnicza, Roztocze środkowe, Krętogłów_Jynx torquilla
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Kszyk Gallinago gallinago
Krawowdziób Tringa totanus