Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Czajka Vanellus vanellus
Sieweczka rzeczna Charadrius dubius (po prawej), Łęczak Tringa glareola (po lewej)
Rycyk, (Limosa limosa)
Batalion Philomachus pugnax
Cyranka Anas querquedula
Cyranka Anas querquedula
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Krwawodziób i 2 Łęczaki
Piskliwiec i Łęczak
Zięba zwyczajna, (Fringilla coelebs)
Kos zwyczajny,(Turdus merula)
Kos zwyczajny,(Turdus merula)
Kos zwyczajny,(Turdus merula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)