Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Żołna_Merops apiaster
Krzyżodziób świerkowy
Pleszka
Zięba samiec
Dzwoniec
Mazurek
Bogatka
Krętogłów_Jynx torquilla
Fotografia przyrodnicza, Roztocze środkowe, Krętogłów_Jynx torquilla
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus
Śmieszka Chroicocephalus ridibundus