Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Gągoł, (Bucephala clangula)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Pliszka siwa (Motacilla alba)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Gęgawa, gęś gęgawa (Anser anser)
Czapla biała (Ardea alba)
Czapla biała (Ardea alba)
Czapla biała (Ardea alba)
Gil zwyczajny, gil (Pyrrhula pyrrhula)
Gil zwyczajny, gil (Pyrrhula pyrrhula)
Zięba zwyczajna, zięba (Fringilla coelebs)
Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
Dzięcioł czarny (Dryocopus martius)
Kwiczoł, Turdus Pilaris,
Kwiczoł (Turdus pilaris)
Kwiczoł, Turdus Pilaris,
Kwiczoł, Turdus Pilaris,
Łęczak, brodziec leśny, trawnik (Tringa glareola)
Łęczak, brodziec leśny, trawnik (Tringa glareola)
Kokoszka zwyczajna, kokoszka, kokoszka wodna, kurka wodna (Gallinula chloropus)
Rycyk, szlamik rycyk (Limosa limosa)