Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Bóbr europejski (Castor fiber)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Mysz domowa (Mus musculus)
Nornica ruda (Myodes glareolus)