Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Kuna leśna
Bóbr europejski (Castor fiber)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Orzesznica leszczynowa (Muscardinus avellanarius)
Koszatka (Dryomys)