Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Suseł perełkowany (Spermophilus suslicus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Zając szarak (Lepus europaeus)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Daniel zwyczajny (Dama dama)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Łoś euroazjatycki (Alces alces)
Dzik euroazjatycki, dzik (Sus scrofa)
Jeleń szlachetny (Cervus elaphus)