Robert Bijas
Fotografia przyrodnicza
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Koszatka (Dryomys)
Popielica szara Glis glis
Popielica szara Glis glis,
Popielica szara Glis glis,
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Popielica szara (Glis glis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Myszarka leśna, mysz leśna (Apodemus flavicollis)
Mysz domowa (Mus musculus)
Nornica ruda (Myodes glareolus)
Nornica ruda (Myodes glareolus)